August 7, 2010

Song Aankhen Khuli Ho lyrics notation

Song : Aankhen Khuli Ho
Movie: Mohabbatein
Notes used : W=>Western - C D E F G- A- B-/ H=>Hindustani - S R G M P- D- N-
( Here for western, G=G-, A=A-, & B=B- )
( For hindustani, P=P-, D=D-, & N=N- )
Song I :
Aankhen Khuli...Ho Ya.. Ho Bandh
W=> A.... C... B..C.. E.. E...... A... A....
H=> D... S... N..S.. G G....... D... D....
Deedaar Un Ka Ho.o.taa Hai..
W=> A...B....A....D.BAG....ADB...
H=> D...N...D.....R.NDP...DRN...
Kaise Kahoon Main O..Yaaraa
W=> B..D.. D....E.... D.....C..C..C...
H=> N..R.. R....G... R.....S..S..S.....
Ye Pyaar Kaise Hota Hai
W=> E...B.....DB...AG...B..AA
H=> G...N....RN...DP...N...DD
(Tururu ru ru, ru ru rururu ru......)
W=> AA...GA...BCE..., B...DB..GA
H=> DD...PD...NSG..., N..RN.. PD
Song II:
Aa.aj He Kisi..par Yaa.ro.on..., Marke De..Khe..gein Hum
W=> E....FEDCBABC.D.. D D......., G A B C.... E.......D...D.....
H=> G....MGRSNDNS.R. R R......., P D N S.....G........R...R....
Pyaar Hoo..taa Hai Ye..kai.se..., Kar Ke De..Khe..gein Hum
W=> E....FEDCBABC.D..DD........., G A B C ..... E.......D.....D..
H=> G....MGRSNDNS.R.RR... ......, P D N S.......G.......R.....R..
Kisi Ke Yaa..do.n me khoye hooye..., Khaboon Ko.hum..ne Sajaa.. Lia.a
W=> A..BB..C....B..A..G..AA..B..............., B..CC...DC...BC......BA...........
H=> D..NN..S...N..D..P..DD..N..............., N.. SS..RS..NS......ND.............
Kisi Ki Baa.ho.on Mein Soye Hooye.., Aapna Oose..ba.naa Lia
W=> A..BB..C..B.A GB..D B...................., EE... BD... CB... AA...
H=> D..NN..S..N.D PN..R N...................., GG... NR... SN...DD...
Aey Yaar Pyar Mein Koi
W=> A... C... B..C...E E..A A....
H=> D... S... N..S...G G..D D.....
Na Jaagta Na so.ta.a Hai..
W=> A...B...A....D.BAG...ADB
H=> D...N....D...R.NDP...DRN
Kaise Kahoon Main O..Yaaraa
W=> B..D.. D....E.... D.....C..C..C...
H=> N..R.. R....G... R.....S..S..S......
Ye Pyaar Kaise Hota Hai
W=> E...B.....DB...AG...B..AA
H=> G...N....RN...DP...N...DD
(Tururu ru ru, ru ru.....)

No comments:

Post a Comment